Dlaczego warto wcześnie rozpoczynać naukę języków obcych?

Powodów by wcześnie rozpocząć naukę języków obcych jest naprawdę wiele, oto najważniejsze z nich:

  1. Dzieci cechują się niezwykłą ciekawością świata, pragną poznawać nowe informacje i dowiadywać się nowych rzeczy. Wykorzystajmy zatem ich ciekawość umożliwiając im zgłębienie różnego rodzaju dziedzin wiedzy – w tym naukę języków obcych.
  2. Pierwsze sześć lat życia dzieci to czas szczególnej wrażliwości językowej – w tym czasie dzieci mogą jeszcze wykorzystywać swoją wrodzoną umiejętność nauki języków, która używana jest przyswajaniu języka ojczystego. Z tego powodu mówimy tu raczej nie o nauce języka „obcego” lecz języka „drugiego”.
  3. Wczesne rozpoczęcie nauki drugiego języki przekłada się w znaczący sposób na opanowanie prawidłowej wymowy– liczne badania udowadniają, że dzieci uczące się języków obcych od wczesnych lat życia są w stanie w pełni rozwinąć kompetencje w zakresie wymowy.
  4. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę drugiego języka tym większa jest szansa, że wypracuje umiejętność „myślenia” w danym języku, a nie tylko tłumaczenia wypowiedzi.
  5. Dzieci od wczesnych lat życia obcujące z językiem obcym nie będą czuły bariery językowej lub swego rodzaju onieśmielenia w późniejszych latach – wypowiadając się w języku obcym będą czuły się tak swobodnie, jak wtedy gdy używają języka ojczystego.
  6. W okresie dzieciństwa, jak w żadnym innym czasie, dzieci idealnie uczą się poprzez zabawę – nauka przebiega zatem „bezboleśnie” …co więcej jest fantastyczną formą rozrywki!
  7. Wczesna nauka drugiego języka przekłada się na rozwój kompetencji do nauki kolejnych języków.